brzanki w akwarium słodkowodnym

Brzanki w akwarium – to warto wiedzieć

Brzanki są rybami, które w naturalnych warunkach bytują w słodkich wodach tak w Afryce, jak i w Azji. Przepadają za ciepłym środowiskiem, trudno więc liczyć na spotkanie ich poza strefą tropikalną i subtropikalną. Nie są duże, a ich tryb życia można określić mianem łagodnego. Bardzo często łączą się też w duże stada, co zwiększa ich szanse na przetrwanie.

Ich wygląd w dużej mierze jest uzależniony od tego, z jakim gatunkiem mamy do czynienia, każdy różni się przy tym ubarwieniem. Zwykle mają około dwóch centymetrów wysokości, w warunkach akwariowych mogą mieć przy tym nawet pięć centymetrów długości. Ich ciała często są wydłużone, choć brzanka z wydłużonymi płetwami jest zjawiskiem stosunkowo rzadkim. Pomiędzy gatunkami istnieje wiele dość istotnych różnic. Możemy zatem spotkać się zarówno z brzankami posiadającymi nawet dwie pary wąsów, jak i z tymi, które nie mają uch w ogóle. Jeśli nasze ryby w warunkach akwariowych mają się dobrze rozwijać, powinniśmy zapewnić im do tego odpowiednie warunki.

Tu kluczowe znaczenie wydaje się mieć sam zbiornik – odpowiednio długi i dłuży, o zaokrąglonych krawędziach i wypełniony żwirem. Brzanka należy do ryb, które zbierają pokarm bezpośrednio z podłoża, jeśli więc zabraknie jej żwiru może okazać się, że często będzie się zmagała z licznymi otarciami i skaleczeniami. Najlepiej sprawdza się żwir rzeczny, jest bowiem stosunkowo drobny, a tym samym zbliżony do tego, z którym brzanki mają do czynienia w tych warunkach, jakie można uznać za naturalne dla nich.

Brzanki lubią wyciągać z dna opadły pokarm i z pewnością nie zmienią tego nawyku tylko dlatego, że nie zadaliśmy sobie trudu i nie przygotowaliśmy dna w należyty sposób. Z tego samego powodu powinniśmy zatroszczyć się o to, aby brzanka systematycznie miała dostęp do stosunkowo gęstej roślinności. To właśnie ona daje jej schronienie i stwarza szansę na przystąpienie do tarła. Nie oznacza to jednak, że musimy obsadzić zielenią całe akwarium.

Warunki dla brzanek w akwarium

Ryba potrzebuje także obszaru wolnego pozwalającego jej na swobodne pływanie. Jeśli zastanawiamy się, po jakie rośliny sięgać, możemy wybierać te, które nam samym wydają się najbardziej atrakcyjne, brzanka nie należy bowiem do ryb wymagających. Warto jednak zatroszczyć się o mech jawajski, okazuje się bowiem, że ryby lubią składać w nim ikrę. Ważne jest też utrzymywanie w akwarium odpowiedniej temperatury. Ta powinna osiągać od 20 do 25 stopni, z tendencją do osiągania górnej granicy.

O ile utrzymanie odpowiedniej temperatury ma dla brzanek duże znaczenie, o tyle nie są one szczególnie wymagające wówczas, gdy w grę wchodzi odpowiednie oświetlenie. Tu wiele zależy przede wszystkim od naszego gustu, jeśli więc najlepiej czujemy się obserwując ryby w mocnym świetle, nie musimy obawiać się, że w jakikolwiek sposób zaszkodzimy im z tego powodu. Pamiętać należy też o tym, że brzanki nie są przesadnie gościnne, a co za tym idzie nie czują się najlepiej, jeśli w ich zbiorniku znajdują się obce ryby. Szczególnie niemile widziane są te, które odznaczają się długimi płetwami, nie powinniśmy być więc zaskoczeni skłonnością brzanek do ich atakowania.